Hemliga förhandlingar

Categories :

radiokommunist_wallenberg

Det är inte bara TTIP som är hemligt, även LO för hemliga förhandlingar med arbetsköparna för att komma överens hur de privata aktörerna skall kunna fortsätta mjölka den offentliga sektorn och garanteras att våra skattepengar kan fortsätta omvandlas till profiter åt bland annat Wallenberg och deras bolag. Mötena hade syftet att förbigå den politiska processen och förhindra att vinster i välfärden blev en ideologisk fråga. Det effektivaste sättet att förhindra överföring av våra skattepengar till profiter är att försvara demokratin, och förpassa de privata profitörerna till historiens skräphög. Försöken att begränsa vinsterna är en liberal propå för att förhindra arbetarklassens inflyttande över sina liv, och det kollektiva ägandet.

En annan fråga som diskuteras är den förnedring som handikappade och funktionsnedsattas genom de tidsstudier i samband med toalettbesök som Försäkringskassan utsätter dem som söker assistent för att kunna leva ett så drägligt liv som möjligt.

Krigspolitik, liberalernas och moderaternas propagerande för kärnvapenkrig är inget som kommunisterna stödjer, NATO är en krigsorganisation för kapitalet för att försvara sina imperialistiska intressen.

Nobelpristagaren Bob Dylan står för musiken i dagens program.

Glöm inte kampfonden, säkra Radio Kommunists framtid PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080