Arbetarklassen blir bedragen

Categories :
Etiketter: , ,

Den kanske viktigaste fråga som arbetarklassen måste ställa sig är frågan om vad ett system är för något. Utan denna grundläggande förståelse kan arbetarklassen aldrig ta makten och kommer alltid att bli bedragen av borgerliga ideologer. Ett system består av olika komponenter som samverkar för att skapa en helhet. Denna helhet har i sin tur en lagbundenhet, det vill säga sina egna karakteristiska egenheter.

Oberoende av människors vilja

Dessa egenheter som bildar ett system existerar oberoende människors vilja. Det betyder inte att människor inte skapar och håller igång ett system som vårt samhälle, människor är trots allt historieskapare. Vad det betyder är att dessa egenheter är specifikt gällande för sagda system och kan inte förhandlas eller reformeras bort eftersom de är grundläggande. Om det vore möjligt skulle det inte vara ett system.

En erkänd vetenskap

Denna rudimentära förklaring är allmänt erkänd vare sig det gäller naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Men när det gäller samhällsvetenskapen hamnar många professorer, särskilt när de deltar i den samhälleliga diskursen, i ett förnekande av denna grundläggande princip. De blandar objektivitet med subjektiv moralism, allt för att förneka ett systems lagbundenhet.

Syftet är att förvirra och bedra

Om det handlar om en individ som handlar ont, är girig och självisk då innebär det att det räcker med att byta ut denna individ och då får vi ett gott samhälle. Individen är inte längre en person som handlar utifrån den historiskt konkreta situationen med sin karakteristiska lagbundenhet utan är nu obunden av systemet och därmed ond alternativt god. Denna filosofis syfte är att hindra arbetarklassen förstå sin historiska roll, att göra slut på klassamhället och därmed kapitalismen. En arbetare som förstår denna fråga är en farlig arbetare för den kommer i en utvecklingsprocess slita sönder sina bojor.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook