EU:s kamp mot det arbetande folket

Categories :

Ett program som handlar om kapitalets och EU:s kamp mot det arbetande folket, raseringen av uppnådda sociala rättigheter har blivit legio för den alltmer parasiterande kapitalismen. Till sin hjälp har de en alltmer korrumperad politisk elit som åsidosätter elementära demokratiska rättigheter som fri åsiktsbildning och yttranderätt. Vi fortsätter med att bekämpa den systematiska stöld som den svenska arbetarklassen är utsatt för, och en del annat smått och gott.