Terrorister, nazister och kapitalister

Categories :

Årets första program handlar om de skriande orättvisor som det kapitalistiska systemet alstrar, för att 190 000 människor skall vara rika tvingas halva världens befolkning leva i fattigdom. De 190 000 människorna har inte bara rikedom, de har dessutom en oerhörd makt att styra och ställa över våra liv. De raderar alla former av den av borgligheten varmt omhuldade valfriheten, deras valfrihet går inte utanför intressena hos dessa parasiter. I0 procent av de svenska parasiterna äger 56 procent av alla tillgångar i Sverige. Vi behöver ett nytt system, vi behöver socialism, vi behöver ha bort borgarna och inte ersätta dem med andra borgare.

Den rika eliten mördar nu i Syrien för att kunna tillägna sig och kontrollera det arbetande folket i Syrien skapade rikedomar, deras mål är världsherravälde. För att nå målet är man beredd att mörda och sluta allianser med allt från terrorister till nazister.