Studenter, miljö och spioneri

Studenter, miljö och spioneri

Categories :

CSN höjer räntan för studenter och det innebär att studenterna skall stå för en del av kostnaderna för LAS överenskommelsen. Regeringen vältrar över kostnaderna på studenterna när man skall gå arbetsköparnas ärenden och försämra LAS. Kostnaderna skulle naturligtvis drabba arbetsköparna som borde stå för hela kostnaden för den så kallade omställningen vid nedskärningar, men profiter går före.

Gruvindustri är en väsentlig fråga för miljön, och den ökade elkonsumtionen fodrar en ökad brytning av många olika metaller. Den gäller även cementindustrin, cement en väsentlig råvara vid produktion av fundamenten till vindkraftverken. Nu bränner man olja och fossila bränslen för att producera el till våra behov.

Dessutom en del om Facebook och vad sociala medier betyder för människor idag och är idag en naturlig del av vardagen. Vi slutar med en del om spioneri.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84