SCB och kontrollsamhället

Categories :

SCB har presenterat en ny opinionsundersökning, vilka slutsatser skall vi dra av den? Det är en fråga

som diskuteras i detta program. Dessutom tar vi upp frihandel och imperialismens krig mot de

underutvecklade länderna. Även det kontrollsamhälle som utvecklas av kapitalet och imperialismen

med övervakning av dig och mig för att skydda sina profiter diskuteras.