Ett program om LAS och arbetslösheten

Radio kommunist

Categories :
Etiketter: ,

Arbetslösheten är den högsta som förekommit i Sverige de senaste årtionden, var tionde människa i arbetsför ålder står utan arbete. Det har också inneburit att BNP faller och arbetarklassens köpkraft minskar. LO:s ekonomer befarar att arbetslösheten kommer att bita sig fast på den högre nivån. Arbetslösheten är ett gissel i det produktionssystem, kapitalismen, som har som främsta syfte att producera profit åt monopolkapitalet och kapitalisterna. Och trots den ökade produktiviteten avvisar man också förslag om förkortad arbetstid. Det gör man för att kunna övervältra kostnaderna för arbetslösheten på den arbetande befolkningen.

Angreppen på anställningsskyddet är väl samordnat med kapitalets hårdnande konkurrens och genomförs i många olika former i de flesta länder. Därför måste arbetarklassen mobiliseras för kamp om den politiska makten i staten. En politisk makt som ställer den arbetande majoritetens intresse framför monopolens profiter.

Dessutom en del om kriminalitet och sociala problem, bristande jämlikhet och det nuvarande klassamhället.

Ring till studion, fredagar 18–19.00 telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15