Om Moderaternas nya sätt att plundra offentlig sektor

Categories :

Med tipex överför man 40 000 från den kommunala kassan till sin egen ficka, moderaternas nya sätt att plundra offentlig sektor, känner ni till fler sätt så tar vi gärna emot tips till Radio Kommunist. Programmet handlar också om den gigantiska plundring som EU:s finansministrar har enats om, 800 miljarder euro skall överflyttas till storkapitalet, de som skall betala är det arbetande folket, samt sjuka, arbetslösa, pensionärer och blivande pensionärer. Klasskampen skärps, organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti.