Byggnadsarbetarna vann

Categories :

Byggnadsarbetarna vann utan att behöva använda strejkvapnet. Anders Borg plundrade de arbetslösa på 10 miljarder under 2013, pengar som använts till skattelättnader åt sig själv och kapitalet.