Sista dansen med borgerlig diktatur

Categories :

Direktörerna i de så kallade ”välfärdsbolagen” har skyhöga löner, löner som betalas av skattebetalarna, och dränerar resurserna till vård, omsorg och skola. Syftet för den parasitära utväxten är att tillskansa sig orättfärdiga profiter som de tillskansar sig utan motprestation. Dessutom sparkar de sina kritiker och upprätthåller den kapitalistiska diktaturen gentemot arbetarna.

Proletär eller borglig diktatur, skall minoriteten styra över majoriteten eller skall det vara tvärtom, vi kommunister är för majoritetsstyre ända fram till den proletära diktaturen. Bryt kapitalets makt över staten!

Dessutom en hel del om imperialism och deras mord för att införa ”demokrati” och om franska revolutionen 1871.

Ge ett bidrag till kampfonden 2018 till PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 för att säkra Radio Kommunist. Märk gärna talongen stöd för Radio Kommunist.