Chile

Categories :

Dagens program handlar till större delen om Chile, medverkar gör Cristian Cuevas från Chiles Kommunistiska Partis centralkommitté. Han berättar om situationen i Chile och kommunisternas arbete för att flytta fram de arbetandes sociala situation.
Vi tar också upp den mutkultur som präglar det multinationella Skanska, och deras slingrande för att undvika att betala skatt och följa kollektivavtal.
EU-kommissionens ordförande Juncker har inte bara förtroende från storfinansen utan nu har även EU- parlamentet förklarat sitt förtroende för kapitalets lakej.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080