Tack till Sverigedemokraterna

Categories :

Dagens program handlar en hel del om den budgetdebatt och omröstningen som skedde i riksdagen. Och vi framför ett tack till Sverigedemokraterna på vägnar av alla fattigpensionärer i Sverige för att de lyckades förhindra att vi fick en skattelättnad på 100-250 kronor. Ett tack också från de 400 000 arbetslösa som slipper se sina ersättningar höjas. Vi vill också framföra ett tack från jobbfabriken och andra som vegeterar på statens skatteintäkter genom att Sverigedemokraterna slår vakt om fas 3, det ger dem möjligheter att fortsätta att överföra våra gemensamma tillgångar till atlantöar där de slipper betala skatt.