Monologen fortsätter

Categories :

Idag blir det också en monolog, men en monolog där ni får lyssna på Victor. Bland annat avslöjas massmorden och krigsbrotten som sker i de av Israel ockuperade områden. Erkännandet av Palestina som egen stat är en sak som fördröjts allt för länge.

Ubåts hysterin var lika förväntad som ett brev på posten, ett led i demoniseringen av Ryssland för att ansluta Sverige till NATO, och göra Sverige till en aktiv aktör för imperialismens intressen.

Valet i Ukraina var ett val som organiserades av oligarkerna och de fascistiska krafterna, ett steg som nu följs i Sverige. Med mycket mera och mycket bra musik och avslöjande av den politiska opportunismen .