Klarna och Tesla rädda för facket

Categories :

Både Klarna och Tesla har hamnat i konflikt med facken på grund av att arbetarna vill ha ett kollektivavtal, något som förvägras dem. När det gäller Tesla har IF Metall utvidgat varslet till att gälla sympatistrejker. Det finns en vägran att skriva på avtal av de nyare företagen som etablerat sig i Norden som till exempel Spotify. Ett annat lands arbetare som verkar vilja sätta ner foten är Finland där liknande konflikter finns i gryende. Samtidigt har dessa företag satt hårt mot hårt och Tesla använder sig av strejkbrytare. I Finland har man startat så kallade gula fackföreningar och på så vis har man rundat frågan genom att ta fram egna avtal som inte är representativa för arbetarna.

Bankerna gräver guld, medan folk svälter

Mellan juli och september 2023 gjorde Sveriges fyra största banker sammanlagt 56 miljarder kronor i vinst. Det går att jämföra med välfärden som går back med ca 30 miljarder. Bankerna har ökat sina vinster mellan 74 till 31 procent och ligger på en vinstmarginal på strax under 20 procent, en historiskt hög siffra. Pengarna kommer från räntenettot och det är framförallt fastighetslånen som ligger bakom siffrorna. Samtidigt kommer rapport efter rapport att folk får det allt svårare att betala bolånen.

Israel begår krigsbrott

Samtidigt som Sverige och den del västländer vägrade att rösta i FN för vapenvila i det nuvarande Gaza – kriget kommer det fler och fler oroande rapporter om krigsbrott som blir allt svårare för de som stödjer Israel och deras så kallade rätt till självförsvar att blunda för. En av dessa var att man vill deportera palestinierna till Sinaiöknen. Detta bekräftar det som Radio Kommunist har påtalat, det vill säga att man vill lägga beslag på allt territorium.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook