Sjukvård eller byråkrati

Categories :
Radio Kommunist kommer idag att fokusera på kommunal- och regionalpolitik. Från Burlövs kommun kommer partiets första namn, Håkan Jönsson, att delta. När det gäller Region Skåne och Malmö kommun är det Victor Diaz De Filippi som kommer att intervjuas kring kommunisternas valprogram.
Sjukvård eller byråkrati
Sveriges kommunistiska parti arbetar för:
• Inga privatiseringar och bolagiseringar inom sjukvården och kollektivtrafiken.
• Återställ alla privatiseringar och bolagiseringar inom sjukvården och kollektivtrafiken.
• Skär ner byråkratin, anställ fler inom den vårdande sektorn och ge personalen ett avgörande och större inflytande.
• Bygg ut den förebyggande hälso- och sjukvården.
• Inför nolltaxa i kollektivtrafiken.
Upp till kamp för ett bättre Malmö
Sveriges Kommunistiska Parti arbetar för:
• Ett omfattande bostadsbyggande
• Inga friskolor eftersom de dränerar den kommunala budgeten på pengar
• Fler anställda inom den offentliga sektorn
• Skapandet av kommunala basindustrier
• Max femton elever i varje skolklass
• Nolltaxa inom kollektivtrafiken och utveckling av tillgänglighet och turtäthet
• Kollektivtrafiken ska skötas den offentliga sektorn
• Slut på upphandlingar som leder till försämrad arbetsmiljö och minskat inflytande
Upp till kamp för ett bättre Burlöv
Sveriges Kommunistiska Parti arbetar för:
• Försvara hyresrätterna
• Kommunen som arbetsgivare
• Taxehöjningar och skatten
• Återupprätta Träffpunkten
• Vårdcentral i Åkarp
• Rätt att simma

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook