NATO – nej tack

Categories :

Programmet handlar till en del om den påbörjade NATO-anslutningskampanjen, Peter Hultqvist som går i Carl Bildts fotspår tar tillfället i akt och propagerar för partnerskapet med NATO och vill liksom de övriga högerextremisterna stärka det svenska försvaret.
Ett annat inslag handlar om vikten av att organisera sig fackligt och de skamlösa angrepp som den fackliga rörelsen utsätts för, ett angrepp som förstärkts av EU-inträdet. Och kommentarer kring ”Du som inte vill vara medlem i Facket.”
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080