Högern och fascisterna i kamp mot arbetarklassen

Fascism, nej tack.

Categories :

Med anledning av det högerextrema dådet i Tyskland finns det anledning att diskutera de högerextremism agerande i Sverige också. Vi fokuserar på dem dimridåer som statsapparaten och kapitalet lägger för att beskydda fascisterna. Fascismen är en följd av kapitalismens kris, en försvarspolitik för att beskydda den privata äganderätten av produktionsmedel. Den inriktar sig på att försvara plundring av det arbetande folkets på alla områden. Det är bara kommunisterna som kan garantera den individuella friheten och personliga utvecklingen och inser att den enbart kan försvaras kollektivt. I Hörby påstår SD att utnyttja sina rättigheter är ett hot mot folkstyret, vilket ligger helt i linje med fascismens arbete för kapitalisternas oinskränkta makt.

90 procent av folket lever i en socialekonomisk ställning vars löning kräver vänsterpolitik. Trots detta är det högern som stärker sitt ideologiska grepp under den kapitalistiska krisen. Vi ställer frågan, varför?

Dessutom en del om staten och kapitalets samarbete för att övervaka medborgarna. Motivet påstås vara kamp mot den organiserade brottsligheten, men dess egentliga syfte är att övervaka motståndare mot kapitalets hegemoni.

Vi avslutar med en diskussion om LAS utredningen och dess negativa påverkan mot arbetarklassen och anställningstryggheten.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15