Feminism och offentlig välfärd

Categories :

I dagens program talar vi om feminism och spelar Eddie Meduza. Feminismen är till sin karaktär en borgerlig ideologi och bygger på en idealistisk filosofi, mot detta sätter kommunisterna klasskampen som en förutsättning för en verklig frigörelse och jämlikhet för alla. Vi diskuterar också frågan om vinster i välfärden och avskaffande av överskottsmålet.
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 den behövs för att stärka klasskampen