Ökade inkomstklyftor en av orsakerna till kapitalismens kris

Categories :

Ökade inkomstklyftor beror enligt IMF på att arbetarklassen idag har en lägre organisationsgrad än tidigare, i Sverige har den sjunkit med 7 procent sedan 2006, kampen mot den borgerliga ideologin ”sköt dig själv och skit i andra” måste skärpas, bl.a. genom att fackföreningarna tar till sig marxismen och bryter med klassamarbetspolitiken.
Syrizas politik är inget föredöme för den europeiska arbetarklassen, snarare ett exempel på hur arbetarklassen återigen sviks av klassamarbetets och reformismens företrädare vars enda syfte är att rädda det kapitalistiska systemet.
Den ukrainska fascismen, med understöd av EU och USA, bådar inget gott för arbetarklassen i Ukraina. Kapitalet med IMF i spetsen kräver att mer än en miljon sparkas från den statliga sektorn och än mer av den statliga sektorn skall övergå till oligarkerna.
Samt en del annat om EU, bankerna, Venezuela och Kuba är innehållet i dagens program.