Almedalen

Categories :

I dag är Victor ensam i studion och det handlar mest om Almedalen, där det finns en hel del som bör kommenteras. Men även en lyssnare deltar i diskussionen om antikommunismen.

Glöm inte kampfonden plusgiro 42 15 38 4-1 eller bankgiro 636-7080 .