Kamp mot privatiseringar, EU och NATO

Categories :

Rubriken täcker in det mesta av innehållet i dagens program, även skolan diskuteras och den brist på planering i samhället för att tillgodose medborgarnas behov. Vilket effektivt blockeras av storfinansen och kapitalägarna som strävar efter sin totala diktatur.