Kamp mot krig och imperialism

Radio Kommunist

Dagen för 75 år sedan då Imperialisterna mördade mer än en halvmiljon människor med hjälp av kärnvapen. Dagen man släppte bomberna över Hiroshima och Nagasaki var kriget egentligen redan slut. Men man ville demonstrera sina djävulsvapen för Sovjetunionen som man ville skrämma inför ett förestående anfall som man planerade för. Det är idag 75 år sedan man genomförde den demonstrationen. De bomber som man använde då hade knappt en hundradels sprängkraft mot de som man utvecklat idag. Därför är kampen mot imperialism och deras mördande politik en avgörande kampfråga för arbetarklassen. Imperialism betyder krig och freden kan aldrig garanteras under deras maktutövning.

Världens rustningar kostar idag många miljarder, bara för upprustning av kärnvapen använder man 720 miljarder. Miljarder som skulle kunna användas för att utrota sjukdomar, svält och fattigdom.

Dessutom en hel del annat som är nödvändigt att veta om kampen mot kapitalism och dess diktatur.

Ring till studion, fredagar 18–19.00 telefon 040 43 70 70

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15