Arbetslösheten och en del annat

Categories :

Arbetslösheten och utanförskap är det kapitalistiska systemets signum, ett problem som de styrande politikerna förlitar sig på att storföretagen och kapitalisterna skall lösa, så kommer aldrig att ske i ett system som producerar för profiten och inte för de samhälliga och mänskliga behoven. Arbetskraftsinvandringen har också blivit en källa för profit med de regler som infördes av alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
I övrigt fotsätter programmet med avvisandet av en uppringande borgare som tittat för djupt i flaskan, och därefter en spretande ideologisk diskussion med en annan uppringare.