Gemensam välfärd

Categories :

Gemensam välfärd är temat för detta program, inspelat efter de demonstrationer som genomfördes i hela landet. Tyvärr med ett minskat deltagande, i programmet ges en del synpunkter om vad som kan ha bidragit till att förminska deltagandet i kampen om vår gemensamma sektor.