Valet i Grekland

Categories :

Vi börjar med valet i Grekland där ni förmodligen redan vet resultatet av när ni lyssnar på detta program, men det kan vara av intresse ändå på grund av att vi redogör för vårt broderparti Greklands Kommunistiska Parti (KKE). EU mot bakgrunden av den engelska folkomröstningen är också en fråga vi diskuterar, och kan konstatera att Miljöpartiet är ett parti som fullt ut stödjer storfinansen i sin strävan efter total politisk hegenomi.
Sen diskuterar vi flyktingpolitik med Bertil som tog tillfället i akt att ringa till studion. Och vi avslutar med ytterligare en del om EU.