Varför är det så tyst om klasser och klassamhället?

Categories :

Frågan fick vi från Jan Grönkvist, en uppringare som saknade klassperspektivet bland de nuvarande riksdagspartierna. Han lyfter fram frågan om massarbetslösheten och den så kallade jämviktsarbetslöshet som spär på den ojämlikhet vilken till och med kapitalisternas organisation OECD ser som ett hinder för tillväxten och bidrar därmed till massarbetslösheten. Hur skall vi vända på den utvecklingen där kapitalet bestämmer vad vi skall tala om och hur riksdagspartierna blir allt följsammare mot kapitalet.
Vi tar även upp Dan Olofssons angrepp på den offentliga sektorn i sin kamp för kapitalisternas rätt att göra profiter på den offentliga sektorn.
Vill du lyssna på programmet direkt kan du göra det på www.radio92.se och följa länkarna till livesändning.