Budgeten och imperialismen

Categories :

Programmet börjar med att vi diskuterar kring den nyligen levererade budgeten, där vi kan konstatera att skillnaderna gentemot de borgerligas inte är speciellt stora. Nedskärningarna och angreppen på den offentliga sektorn kommer att fortsätta till förmån för kapitalisternas profiter.
Lisa ringer in och diskussionen fortsätter om antiimperialism och västländernas angrepp på länder med råvaror som de vill kontrollera, angrepp som driver folk på flykt vilket vi nu ser resultatet av genom de flyktingströmmar som nu blir internflyktingar och många söker sig till länderna i grannskapet. En liten del söker sin tillflykt till Europa som svarar med att bygga murar och de få som lyckas sippra genom används av rasisterna för att påstå att det är dessa som är det kapitalistiska systemets största problem. Vi diskuterar även pensionssystemet med Lisa. Och avslutar med att göra reklam för ett arrangemang i Lund:
Höstens tema för Kulturell Salong är “Klass i litteraturen” och börjar med Alexandra Kollontajs bok “Jag har levt många liv”. Platsen för kulturaftnarna är Grafitti Café på Stora Gråbrödersgatan 4, Lund. Den 27 september äger arrangemanget rum mellan klockan 14–17.
Arrangemanget återkommer var tredje vecka under hösten med samma tema.