Kampen om LAS

Categories :

Att anställningstrygghet påstås vara ett hinder för samhällets utveckling är en åsikt som gör sig alltmer hörd i den offentliga debatten. Kan trygga människor förhindra samhällets utveckling? Vi påstår tvärtom, trygghet för sin försörjning och levnadsstandard gör människor mer deltagande. Utanförskap och otrygghet skapar kriminalitet, acceptera aldrig kapitalet och ”reformisternas” syn på att ökade profiter är den enda möjliga vägen framåt.

I övrigt diskuteras DÖ (decemberöverenskommelsen), bostadspolitik, TTIP, och vinster i välfärden.

Vill du ge ett bidrag för utökad sändning sätt in det på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 märk talongen ”Radio Kommunist”.