Flyktingpolitik och en massa annat

Categories :

Uppgörelsen om flyktingpolitiken refereras och vi kan konstatera att högerpartierna i Alliansen har funnit en bakväg att införa den politik som avvisades i senaste valet, Rut och Rot kompletteras med Rit. Också deras strävan att införa låglöneyrken ser nu till att kunna bli verklighet under täckmantel av överenskommelse om flyktingpolitiken. Ingenting nämns i överenskommelsen om hur man gemensamt skall motverka orsakerna till flyktingströmmarna, tvärtom är man överens om att den imperialistiska krigföringen skall fortsätta, men vill avstå från dess konsekvenser.
Under kapitalismens kris vädrar fascisterna morgonluft, vi ser dem i hela Europa och SD:s ”framgång” är en framgångspolitik som vunnit stöd på de borgerliga tidningarnas ledarsidor.
Bankerna och storföretagen fortsätter plundra den offentliga sektorn och skattebetalarna är andra ämnen för programmet.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080