Kapitalismen skapar terrorister

Categories :

När reaktionen angriper det nuvarande samhället gör man det i första hand för att försvara sina privilegier och makt över samhället, monopolkapitalet och kapitalet är de främsta finansiärerna av IS och terrorismen, terrorismen kan enbart avskaffas genom att bryta kapitalets makt över våra liv.
Vår statsminister har valt sida i avtalsrörelsen, han valde kapitalets intressen.
Vi behöver en ny politik.
En socialistisk politik.