Nato och deras quislingar

Categories :

Socialdemokraterna offrar den svenska alliansfriheten tillsammans med storfinansens partier för att stärka deras imperialistiska intressen och kunna delta i deras erövringskrig. Sverigedemokraterna som motsätter sig rätten för flyktingar att söka asyl vill inte förhindra eller fördröja att NATO får rätten att placera några hundra tusen NATO-soldater som skall omfattas av diplomatisk immunitet. Soldater som kan inbjudas för att bekämpa arbetarklassen och människor som protesterar mot sociala orättvisor. Vänsterpartiet vaknade sent omsider och stoppade sitt stöd för marschen in i NATO som man stödde genom sitt stöd till ”partnerskap för fred” och svenska soldater till Afghanistan och stödet till krigsäventyr i Libyen.
Vidare tar vi upp utanförskap och sjukvården i Skåne.