Sydsvenskans mask eroderar

Categories :

Vi börjar med att gratulera vänsterpartiet i Helsingborg för att de har lyckats få SDS ledarskribent Mats Skogskär att gå i taket och avslöja sin antidemokratiska agenda och försvar av högerkupper mot det arbetande folket. Hans maskering som oberoende liberal är bara för att dölja den nyfascism som han företräder.
Vi diskuterar också LO:s inbjudan av USA: s handelsminister för att diskutera TTIP avtalet och ställer frågan om varför man inte inbjuder LO: s medlemmar till att diskutera TTIP. LO och flera fackförbund har trots att frågan inte har förts upp på dagordningen på ett enda fackligt möte uttalat sig positivt om TTIP.
Dessutom diskuteras LO: s avsaknad av klassperspektivet.
Stöd Radio Kommunist ge ett bidrag genom kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080