Kommunisterna i kampanj

Categories :

Strax efter pandemins tillbakagång, under vilken det arbetande folket fått ta den avgörande smällen samtidigt som de stora företagens vinster fortsatte att skjuta i höjden kom nästa smäll: Ekonomisk kris på nytt, denna gång med krig och skenande inflation. Den krigsvinter som den förra regeringen pratade om är nu här.
Mat, elektricitet, bränsle och andra basvaror blir allt dyrare. Räntorna stiger. Kraftiga reallönesänkningar är att vänta. Köerna till platser där det delas ut gratis mat ökar. Ensamstående föräldrar tvingas söka nödhjälp med inköp av varor som barnmat och blöjor. Flera politiker pratar om att vi framför oss har ett läge där barnen får lägga sig med kurrande magar. Samtidigt ökar spänningarna i världen och Sverige är på väg in i NATO, en krigsallians där våra barn och unga i framtiden får skickas i döden för att försvara marknadsandelar åt storföretagen.
Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund går därför nu ut i en gemensam kampanj!

Stärkt kampen

Vi uppmanar till stärkt kamp mot alla de åtgärder som nu planeras av regeringen och EU, som liksom vid alla andra kriser går ut på att folket ska få betala krisens pris.
Vi uppmanar det arbetande folket att ta makten över sina fackliga organisationer, de centrala fackliga organisationerna i landet agerar som stöd åt de borgerliga regeringarna av olika färger. De pratar om att arbetarklassen måste acceptera reallönesänkningar och att folket ska ta ”ansvar.” Detta är en socialdemokratisk syn som är fullständigt förkastlig.
Vi uppmanar till att stärka den kommunistiska rörelsen, enda hoppet för en bättre framtid.
Det är dags för socialism. Därför uppmanar vi till stärkt arbete för att all modern utveckling inom vetenskap, teknologi och produktion används för att möta människans behov; att all mat, elektricitet och basvaror produceras för folkets behov och inte storföretagens vinster, produktionen måste omvandlas från privat till social egendom. En centralplanering av samhället, för folkets bästa, måste införas för att klara av de utmaningar vi har framför oss och för att ge oss liv utan osäkerhet och misär.
På flera platser landet kommer det nu affischeras, delas ut flygblad och vår media kommer än mer uppmärksamma frågorna under en period under två månader.
Sveriges Kommunistiska Partis ordförande, Andreas Sörensen deltar i programmet och förklara vad kampanjen går ut på.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook