6:e augusti 71 årsdagen av Hiroshima

Categories :

71 årsdagen av Hiroshima, första gången mänskligheten använde kärnvapen vilket tillsammans med bomben över Nagasaki mördade en kvarts miljon människor, bland dem många koreaner som tvingats till Japan som slavarbetare.
Korruptionen inom den svenska byråkratin, storfinans och politiken avslöjas i de avslöjanden som nu skett av riksrevisionsverkets verksamhet.
Storfinansens bidragsberoende och jakt efter profiter är ett annat problem som diskuteras, tillsammans med vägran från kommuner och landstings att följa ingångna avtal.
Musiken i dagens program står Halva Mänskligheten för, ett av de moderna proggbanden som skriver musik för nutiden.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080