Efter över 50 år kastar Socialdemokraterna masken

Categories :
Etiketter: , ,
Nu ansluter man sig fullt ut till den krigshetsande vapenindustrin och dess media. Borta är alla övervägande om att Sverige skulle ansluta sig till FN-konventionen om totalförbud mot kärnvapen vilket Ann Linde påstod vara målet så sent som i november i fjol. Och nu avslöjas alla deras lögner om vad NATO inträdet innebär, i frågan om kärnvapen och samarbetet med diktaturen i Turkiet.
Kärnvapen kan placeras in Sverige
I ett brev till Jens Stoltenberg I anslutning till mötet på Natos högkvarter i Bryssel överlämnade Sveriges regering ett ”Letter of intent” som var undertecknat av utrikesminister Ann Linde. Brevet skrevs samma dag som Nato bjöd in Sverige som ansökarland. Där skriver hon: ”Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar, och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag.”
Det betyder att kärnvapen från NATO kan placeras i Sverige. Svenska styrkor ska på olika sätt stötta kärnvapenuppdrag – exempelvis genom att svenska Jas-plan eskorterar kärnvapenbärande flyg.
Sverige skall medverka till brott mot mänskligheten
På Twitter kan vi läsa ”Sverige accepterade just att delta i planerandet av krigsbrott genom kärnvapenattacker mot civila mål”, och det är riktigt. Ann Linde borde skickas till Haag för att stå till svars för planerade brott mot mänskligheten.
Social nedrustning skall betala krigshysterin
I brevet framgår också den avgift Sverige ska bidra med till Natos budget. ”Sverige åtar sig att anslå tillräckliga budgetmedel för att kunna genomföra sina åtaganden vid uppnått medlemskap i alliansen, samt att bidra till Natos program för civilbudget, militärbudget och säkerhetsinvesteringar i enlighet med vad som diskuterades under anslutningssamtalen och till en kostnadsfördelning av 1,9277 procent.”
Det motsvarar 600 till 700 miljoner svenska kronor. Pengar som kastas i sjön för vapenmonopolens profiter.
Lögner och klassförräderi
Allt det här påminner om EU-folkomröstningen där socialdemokraterna i sista stund påstod att man fått uttryckliga garantier att kollektivavtal, offentlighetsprincipen och alliansfriheten skulle inte beröras. Det möjliggjorde ett skifte i opinionen till ett ja. I verkligheten bedrog socialdemokraterna väljarna eftersom någon sådan överenskommelse inte existerade. Det visar att socialdemokraterna i vilket givet ögonblick är redo att förråda arbetarklassen.
Mer saker som kommer att tas upp är:
• Har arbetarklassen rätt att kräva löneökningar med den rådande inflationen
• Sjukvård eller byråkrati

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook