Verksamheter i fritt fall, skolan, vården och bostäder

Categories :
Etiketter: ,

Skolan, vården och bostäder har blivit en modern följetong i media. Vad som beskrivs är att dessa verksamheter verkar befinna sig i ett nästan fritt fall. Är det något nytt eller är det en beskrivning som sträcker sig långt bakåt i tiden? Dagen radio Kommunist kommer att behandla framför allt skolan. Andreas Sörensson, ordförande för Sveriges Kommunistiska Parti och tillika lärare kommer tillsammans med studion att gå igenom skolfrågan.

Ur ”Döden för skolan – En rapport om lärares syn på nedskärningar och deras konsekvenser”

”Majoriteten (mellan 72 och 86 procent, med lägst andel i komvux och högst andel i grundskolan) svarade att de helt eller delvis tar avstånd till påståendet att de ekonomiska resurserna i deras kommun är tillräckliga för att de ska möta utbildningens mål.

En skola utan lärare

Majoriteten av lärarna i grundskolan svarade att det har blivit en minskad lärartäthet.

Fyra av tio lärare inom grundskolan inklusive förskoleklass svarade att antalet elevassistenter har minskat och 23 procent svarade att elevhälsan har minskat mellan 2022 och 2023. Sveriges Skolledare har också genomfört en undersökning om besparingar (Sveriges Skolledare, 2023).

64 procent av rektorerna i grundskolan svarade att de under 2023 kommer tvingas genomföra besparingar som kommer påverka elevernas möjlighet att nå målen för utbildningen. Endast var tionde skolledare svarade att de instämmer i att huvudmannen säkerställer att det finns tillräckliga resurser till extra anpassningar och särskilt stöd.

En skola med svångrem

Även rapporten En skola med svångrem visar på nedskärningar som har genomförts en längre tid (Lärarförbundet, 2021:1). I genomsnitt har kommunerna varje år sparat 0,5 procent på skolan sedan 2018.”

Denna rapport som finns att tillhandahålla gratis rekommenderar studion att lyssnarna laddar ner och efter dyster läsning att man går in på Sveriges Kommunistiska Partis hemsida och läser vårt skolprogram för att se hur man kan lösa problemen.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook