En monolog med Jan

Categories :

Han börjar med en del kommentarer kring arbetsköparnas vägran att följa det riktmärke som fastställts av arbetsköparnas centralorganisationer. Almegas vårdföretag ligger på en profitnivå på mer än tio procent men anser sig inte ha råd med att erbjuda de privatanställda assistenterna mer än 0,8 procent, ca 170 kronor i månaden. Tar även upp de avslöjanden som www.stoppafusket.se gjort kring de så kallade bemanningsföretagen.
Fotsätter med diskussionen kring vinster i välfärden och konstaterar att det enda sättet att förhindra profitörerna för att kränka äganderätten är att förbjuda enskilda aktörer att ta över vår verksamhet som arbetarklassen gemensamt skapat.
Slutar med TTIP och en uppmaning till att delta i manifestationerna för en bättre sjukvård den 4 september.
Hjälp Radio Kommunist att utöka sändningarna genom ett bidrag på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080