Fascism och kapitalism, två sidor av samma mynt

Categories :

javier

Ett extraprogram från Radio Kommunist
Vi interjuvar den prisbelönte chilenske journalisten och författaren, Javier Rebolledo, när han besöker Sverige. Han är upphovsman till ”Korparnas dans”, ”Korparnas uppvaknande” och ”I korparnas skugga”, en trilogi som berättar om 200 försvunna politiska fångars öde, hemliga polisens ursprung och de civila medbrottslingarna i Chile.
Javier Rebolledo berättar om betydelse av böckernas tillkomst, hur dessa tre böcker förhåller sig till varandra och som ledde fram till publicering av dem, samt den sociala effekten de haft på dagens samhälle.
Javier Rebolledo (1976) är en chilensk journalist som har sysslat med undersökande journalistisk kring brott mot de mänskliga rättigheterna under Pinochets diktatur i Chile (1973-1990), och dess efterdyningar. Detta resulterade bl. a. i tre sensationella böcker kända under namnet Korparnas trilogi, som han presenterar nu genom föreläsningar och direkta samtal med läsarna.
Ni som missar hans samtal kan lyssna här på Radio kommunist.
Journalistens Javier Rebolledo berättar om hur han utsattes för censur när han ville berätta om diktaturens ansikte och brott. Brott som initierades även av den nu styrande ekonomiska och politiska ”eliten”. Javier jobbade på en statlig tidning ”National” eller närmare bestämt på dess söndagsbilaga och insåg då att diktaturen levde kvar men fått ett nytt ”ansikte”.
Efter noga undersökningar polisutredningar med en obeveklig journalistisk kall, lyckas Rebolledo att exponera i Korparnas dans episoden av rått barbari vår närhistoria, och dessutom kapitalets samhörighet med fascism i alla dess former.