Regeringsförklaringen – optimism i kvadrat

Categories :

skp-eu

Årets regeringsförklaring skiljer sig inte mycket från tidigare, en optimism som vilar på att ett större underordnande under kapitalets EU skall föra Sverige framåt och kunna ”garantera välfärden”. Förhoppningarna grundar sig förmodligen på folks glömska, före EU-inträdet var arbetslösheten cirka 2 procent för att sen stiga till 11-12 procent och nu har gått tillbaka till cirka 7 procent. Ser vi den stöldvåg som kapitalet inledde vid EU-inträdet och förde över stora delar av den offentliga sektorn till sin privategendom har inte EU medfört någon fördel för det arbetande folket, de har bara drabbats av lönedumpningar och massarbetslöshet. Infrastrukturen har raserats och inte ens kollektivtrafiken fungerar tillfredsställande.
Sverigedemokraterna bevisar att de bara är kapitalisternas knähundar och är nu beredda att ställa upp som garanter för kapitalet att importera låglönearbetare, dessutom skall de inskränka sjukvården genom att garantera kapitalisternas profiter på den egendom de stulit från oss.
Dessutom en del annat, TTIP, upphandlingslag och säkerhetspolitik.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080