Stöd folkets kamp i Iran

Categories :

Folkets kamp i Iran är en kamp mot nyliberal politik, massarbetslöshet och social nedrustning, men också en kamp för demokrati. En kamp där också Irans Tudehparti deltar för att utvidga den demokratiska kampen för att förstärka det arbetande folkets makt över kapitalet och förhindra deras terror. Vår utrikesminister Margot Wahlström tycks ställa sig på det internationella kapitalets sida i konflikten. Kapitalisterna världen över har alltid en gemensam fiende, det arbetande folket, oavsett om de befinner sig i Iran eller något EU-land.
Att Ylva Johansson, arbetsmarknadsministern, nu arbetar febrilt för att inskränka arbetarklassens strejkrätt är en annan fråga som diskuteras. Carola Lemne uppträder som vår tids Göbels när hon angriper LAS och frågan om vinster i välfärden, en fråga om lön, pris och profit.
Dessutom en del om Macrons förslag om att begränsa yttrandefriheten och filtrera åsikterna i nyliberal riktning.
Nästa fredag den 12/1 kommer vår partiordförande Andrea Sörensen att medverka för att förklara hur Sveriges Kommunistiska Parti vill utveckla demokratin till en verklig arbetardemokrati och ett alternativ i den kommande valrörelsen.