Den svenska trollfabriken

Categories :

svenska-trollfabriken
Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och journalistkåren ägnar stor uppmärksamhet åt problemet med rysk propaganda och desinformation. Men hur beter de sig egentligen själva?
Det diskuterar vi i detta program, men också hur man i Storbritannien använder bankerna för att inskränka pressfriheten. Ryssfobin är ett medel för psykologisk krigföring för att förbereda det svenska folket krigsäventyr tillsammans med krigsorganisationen NATO.
Regeringens kampanj mot bidragsfuskare inriktar sig på de grupper i samhället som tvingas leva på försörjningsstöd, man gör det istället för att skapa de nödvändiga jobb som skulle behövas för att uppfylla den mänskliga rättigheten ”envar har rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning”.
Vi pratar också en del om OPS, det man I finansvärlden kallar tax harvesting – att skörda skattepengar. Akronymen OPS står för offentlig-privat samverkan.
Musiken är:
Christy Moore – Viva la Quinta Brigada.
Roffe Ruff – Så är det
Björn Afzelius – Absolut Solar Plexus