En klassorienterad kongress

Categories :
Etiketter: , , ,

wftu-f-vf-kongress

Dagens program handlar i stor utsträckning om WFTU:s (på svenska FVF) 17: e kongress. Facklig världsfederation är en klassorienterad fackföreningsrörelse som ser klasskamp och internationell solidaritet som främsta väg för att vinna framgång för det arbetande folket i hela världen.

Den avslutande perioden har för FVF varit en mycket framgångsrik kongressperiod. Vid den 16:e kongressen som ägde rum i Aten 2012 kunde kongressen notera att medlemstalet uppgick till 70 miljoner medlemmar, vid den 17:e kongressen har medlemstalet stigit till 92 miljoner medlemmar. Senaste medlemstillskottet kommer bland annat från Brasiliens motsvarighet till vårt LO samt från den Palestinska fackliga centralorganisationen som anslutit sig till den klassorienterade och demokratiska Fackliga Världsfederationen.

På kongressen finns också en svensk delegation som deltar som observatörer och inbjudna av FVF:s generalsekreterare George Mavriko. Som svensk delegationsledare fungerar Lars Lundberg. Vi återger hans hälsning till kongressen.

World Federation of Trade Unions (WFTU) bildades i Paris den 3 oktober 1945 men splittrades 1949 till stor del på inställningen till imperialismen och då bildade man FFI som var inställda på klassamarbete med kapitalet. FFI upplöstes 2006 då man slog sig hoppa med de gula fackföreningarna som dominerades av konservativa krafter och bildade IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen) som inriktar sig på att genom lobbyverksamhet genomdriva arbetarnas rättigheter.

Dessutom en del om bostadspolitik och Ericssons massavskedande.