Fackliga frågor, korruption och protektionism

Categories :

Vi börjar med en invit till Sveriges Kommunistiska Partis 100-års jubileum som sker i Stockholm i slutet av maj, och nödvändigheten av att skapa ett socialistiskt samhälle och varför man skall stödja Sveriges Kommunistiska Parti.  Kampen för kortare arbetstid och eliminera bemanningsföretagen är en viktig uppgift för arbetarklassen, därför skall slå vakt om kollektivavtalen som i det nuvarande samhällssystemet är en kompromiss mellan kapital och arbete. En kompromiss som vi avskaffar med ett nytt samhällssystem. Liksom vi kan avskaffa korruption och protektionism.