Arbetslösheten

Categories :

Moderaternas allians med SD blir en allians mellan konservatism och nyfascism för att stärka kapitalets makt, makt som skall vinnas på det arbetande folkets bekostnad och har som syfte att urholka våra demokratiska rättigheter. Den så kallade alliansen vill rasera den statliga Arbetsförmedlingen till förmån för privata konsulter, motivet skulle vara arbetsförmedlingens oförmåga att matcha arbetssökande med arbete. De har fortfarande inte upptäckt att det största problemet skapas av det ekonomiska systemet, kapitalismen, ett system som inte har förmågan att lösa samhälliga problem utan är ett system som alstrar massarbetslöshet. Skall vi lösa problemet med arbetslöshet måste det kapitalistiska systemet avskaffas.

Dessutom en del om löneklyftor där den styrande ”eliten” tillskansar sig en allt större del av vårt samlade arbete, arbetsköparnas och statens arbetsmarknadspolitiska råd har naturligtvis inga invändningar därför är deras propaganda för sänkta löner bara en del i den populistiska och fascistiska propagandan.

Dessutom en del om EU och skolpolitik och ”friskolor”.