Arbetarpartiet Kommunisterna

Categories :

Vi börjar med en återblick på situationen för 40 år sedan då det kommunistiska partiet återupprättades, då under namnet Arbetarpartiet Kommunisterna. Återupprättandet var en historisk nödvändighet i den dåvarande situationen som rådde inom VPK och i samhället.

Dessutom en historisk återblick på varför 8 mars har blivit Internationella kvinnodagen och vilka som under hela dess historia firat den, det är först nu under senaste tiden när man lyckats utplåna klassinnehållet som alla partier blivit ”feministiska”.

Även den sjunkande organisationsgraden inom den fackliga rörelsen analyseras.