Venezuela igen

Categories :

Vi fortsätter denna vecka med Venezuela och imperialismens och högerns sabotage mot landets oberoende och suveränitet, högerkuppen understöds nu av USA som med militära hot försöker tvinga in landet på en annan kurs, en kurs som skulle stärka kapitalets makt. Och som vanligt riktar då högerkrafterna in sig på de mest konsekventa krafterna som försvarar oberoende, suveränitet och demokrati, kommunisterna. Nu försöker man tvinga fram en registrering av alla kommunister för att de skall få deltaga i de parlamentariska valen. Vem skulle vilja bli registrerad när risken för en högerkupp är uppenbar?

Dessutom en del om Syrien, Afghanistan, terrorism och HRF:s strejk.