SKP och KP

Vi ägnar en stor del av programmet med att svara på frågor från Mike, frågorna gäller till stor del om skillnaderna mellan oss och KP (Kommunistiska Partiet) och varför vi inte är ett parti. Vi tar upp en del av frågorna, bland annat feminism och synen på den borgerliga statens våldsapparat.

Vi slutar med en diskussion om varför borgerligheten aldrig lär sig att det är fascismen som vinner på deras inviter till samarbete med anledning av Moderaternas strävan att hålla SD i famnen, under Hitler och Mussolini blev de i stort set utplånade.