Imperialismens statskupp mot Venezuela

Categories :

Högern och imperialismen planerar en statskupp mot den Venezuelanska författningen, statskuppen organiseras inte av  Maduro utan just av de högerkrafter som samarbetar med imperialismen och vill gå deras ärenden. Tyvärr är tydligen den Venezulenska författningen inte tillräckligt demokratisk, trots en form av socialdemokratisk regering under många år för att skydda de arbetandes intressen. Kuppmakarna från högern börjar med att angripa de mest konsekventa försvararna av demokratin och de arbetandes intressen, det kommunistiska partiet i Venezuela som nu skall tvingas lämna in en medlemsförteckning till statsapparaten för att kunna deltaga i de kommande parlamentariska valen.

Dessutom en del om gasattackerna i Syrien och USA:s folkrättsvidriga attacker för att försvara sina bundsförvanter i ISIS.