Medlemskapet i krigsförbrytarealliansen NATO

Categories :

Inför valet sa vi att det inte var skillnad på moderater och sossar, att lägga sin röst på något block var att kasta bort sin röst. Tiden har visat att vi har haft rätt. I en kommentar gällande det så kallade Tidöavtalet svarade Magdalena Andersson (S) att hon inte har några som helst invändningar mot migrations- och batongpolitiken som den nya regeringen har lagt fram. Bortblåst är dagarna om att det svarta gänget är ett hot mot Sverige.
Tobias Billström (M) har deklarerat att Turkiet är nu en demokrati även om landet har en smula problem i sin implementering. Samtidigt som den nya regeringen, precis som den förra, kommer att vika sig för Turkiets krav för att bli medlemmar i krigsförbrytarealliansen NATO har diskussionen kring yttrandefriheten kommit i skymundan i Sverige. I april månad lades ett förlag fram att begränsa journalisterna rättigheter att granska landets internationella samarbeten. Eftersom det är en grundlagsändring så måste förslaget gå en ny vända i riksdagen. Den 10 november kommer riksdagen ta sitt beslut. Det verkar som Sverige har lärt sig en hel del av Turkiet under deras bilaterala möten.
Diskussion kring den kommande avtalsrörelsen har nu börjat ta fart. Hör på Radio Kommunist om hur arbetarrörelsen bör agera i denna fråga som berör miljontals människor.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook