Uttalande från SKP och SKU

Categories :

Turkiet har gett klartecken för Sveriges medlemsansökan till Nato. Med anledning av det har Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund uttalat sig. Riktpunkt publicerar hela uttalandet nedan.

Det sista hindret som fanns i vägen för det svenska medlemskapet i Nato är undanröjt och processen kan nu fortsätta. Världens starkaste imperialistiska allians har därmed fått ytterligare en medlem och vårt land har nu gjort sig till en tydligare måltavla.

När processen mot ett medlemskap inleddes kom det inte som en blixt från klar himmel. Den svenska borgerligheten har en lång tradition av samarbete med den euro-atlantiska imperialismen och någon ”neutralitet” i verklig mening kan man inte tala om. Det täta samarbetet med amerikansk och brittisk militär och underrättelseverksamhet vederlägger alla sådana illusioner. Därför har vi heller aldrig krävt någon återgång till en illusorisk neutralitet, eftersom det för människorna skulle dölja verkligheten. Vad som hänt de senaste åren är att samarbetet formaliserats och man har lyft till ytan vad som varit dolt.

Det svenska motståndet mot Nato har präglats av misstag, framför allt har frågan om kapitalismen och imperialismen inte lyfts, annat än av kommunisterna. Välmenande aktivister har försökt förolämpa Erdogan och man har sagt sig vägra en allians med en fascist, som om det är därför man måste kämpa mot Nato; som om medlemskapet hade varit acceptabelt om Erdogan inte vunnit valet i Turkiet. Vårt motstånd är principiellt och vi kämpar mot Nato inte för att en fascist är medlem i den organisationen, utan för att det är den euro-atlantiska imperialismens militära front, vars syfte är att genomföra det euro-atlantiska kapitalens vilja. Denna vilja står med nödvändighet i motsättning till folkens intressen.

Den framtid vi ser kommer att präglas av ännu större motsättningar. Det imperialistiska krig som inleddes i Ukraina har sin grund ur motsättningarna mellan de stora imperialistiska blocken; det är en ständig kamp om råvaror, transportrutter, avsättningsmarknader och geopolitiska fördelar. Dessa motsättningar kommer inte mildras, utan som en kapitalismens naturlag skärps de och kommer leda till större sammandrabbningar i framtiden. Varje marknad spelar roll, varje råvara är viktig i kampen om profiten. Därför måste också motståndet mot Nato vara anti-kapitalistiskt och kan inte anspela på abstrakta paroller om fred och neutralitet. Freden är en illusion under kapitalismen och blir en möjlighet endast med socialismen.

När det formella medlemskapets sista hinder undanröjts har Sverige ordnat in sig i ledet. Det lilla men hungriga Sverige, med stora intressen utomlands men utan medel att i skarpt läge kunna försvara det, ställer mangrant upp i kampen mot sina konkurrenter. I denna kamp skickas unga män och kvinnor till döden. För det svenska kapitalets profit måste de ge sina liv. Vi vägrar acceptera det och fortsätter vårt arbete mot Nato och mot kapitalismen och vi upprepar, så högt vi bara kan, att vi som alltid står inför ett ödesval: socialism eller barbari!

Sveriges Kommunistiska Parti – SKP

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – SKU

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook